Ochrana osobních údajů

Název aplikace:
Dolní Kounice
Svoz odpadu

www: https://webstrong.cz

Vlastník aplikace: WebStrong
Kontaktní email na vlastníka: info@webstrong.cz
Datum účinnosti: 1.listopad 2021

Typy dat, která jsou sbírána:
Tyto aplikace NESBÍRAJÍ žádná osobní data.

Vyžadovaná povolení na zařízení:
Žádná konkrétní povolení nejsou vyžadována.

Odkazy na webové stránky třetích stran:
V aplikacích jsou odkazy na naše webové stránky a na veřejné webové stránky.

Privacy Policy

Name of App:
Dolní Kounice
Svoz odpadu

www: https://webstrong.cz

Owner of the app: WebStrong
Owner contact email: info@webstrong.cz
Effective Date: November 1st, 2021

Types of Data collected:
The app does NOT collect any Personal Information

Device permissions:
No specific permissions are required.

Links to Third Party Websites:
In the app we provide links to our website and to public websites.